Fadder 100kr per månad - anmäl dig längst ned på denna sida

1. Vad händer efter att du anmält dig som fadder?

Du får ett välkomstmejl och information om det barnfadderskap eller byfadderskap som du stöttar. Du får senare löpande information på mejl  mellan 2 till 4 ggr per år.

Val av fadderskap

A: Barnfadder: Du följer ett specifikt barn på något av de hem vi stöttar.

B: Byfadder. Du följer våra projekt i den lokala byn och en del av fadderskapet går till att stötta extremt fattiga familjer

 

 
A: Barnfadder:
 
Hela barnhemmets/privatskolans välmående! Du får följa ett specifikt barn under tiden du har fadderskapet. Vara med i med- och motgång. Se ett leende över när barnet får veta att någon bryr sig lite extra om den. Du får ett intyg från Children's Home med bild på barnet, dess namn och ålder. Du bidrar även till inköp för själva hemmet såsom mat, ved, hälsovård och skolmaterial. 

Pengarna räcker även till barnets skolgång,till vårdförsäkring, besök på vårdcentral och någon rolig utflykt per år. Du är anonym för fadderbarnet men den vet att Children's Homes faddrar finns. Som fadder är du medlem i Children's Home och årsavgiften är på 110 kr. Anmälan längre ner.

 

 

B: Byfadder:

Du stöttar Children's Homes projekt i den lokala byn. Du är anonym men Ditt bidrag hjälper informationscentret MCTF till att hjälpa utsatta familjer, handikappade, gamla människor, vuxna och barn.

Du bidrar till att ingen blir glömd i ett fattigt samhälle. Kanske kan ditt bidrag räcka till att hjälpa en familj att klara av en ansträngd och utsatt situation. Inköp till ved, mat och skolmaterial är det vi tänker på då. Du är anonym, men familjen vet om att den fått hjälp genom ett fadderskap

Du får mejl och genom det veta mer om Children's Homes arbete och projekt genom MCTF. Som fadder är du medlem i Children's Home och årsavgiften är på 110 kr. Anmälan längre ner.

 


2. Vad händer efter att du valt endast medlemskap på 110 kr per år?

Medlemsskapet visar att föreningen har medlemmar. Alla medlemmar betalar medlemskap

Alla vill inte vara fadder men kan känna att vilja stödja ändå. Därför finns ett val att endast vara medlem och det ger oss ett indirekt stöd och du är lika viktig som våra faddrar. 
Vid anmälan om medlemskap får du ett välkomstmejl och ett medlemsnummer. Genom medlemskapet stödjer du idéen med Children´s Home och den vision vi tror på Några gånger per år kommer information till dig om vår verksamhet. Årsavgiften visar att man är medlem. Anmälan längre ner.

 

 

Bästa medlem:

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter.

När du registrerar dina uppgifter så kommer de att sparas i vårat register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din gåva och deltagande.  

Skriv här nere namn och vilken ort du bor på - och vad du vill välja för ett specifikt fadderskap: