Julgåvorna gav följande

SKOLPAKET

Skolpaket är den populäraste gåvasn vi får in till. I år blev det nästan rekord!

Gåvorna till skolpaket kommer att investeras i skolmaterial. Varje penna, suddgummi och bok betals av varje barns familj eller förmyndare.

Dessa skolmaterial används nu till de barn som av olika anledningar inte kommer att har råd att köpa nytt.

SKYDD & SÄKERKETSPAKET

Skydd & Säkerhetspaketet fick färre antal gåvor än de andra paketen, men den största summan. Det betyder att vi kan fortsätta på muren ut mot vägen utanför barnhemmet Home for Hope.

Det har tidigare kommit in inkräktare och vi hoppas att muren ska skydda barnen i framtiden.

FRITIDSPAKET

Fritidspaket fick en mindre summa pengar men som räcker till några aktiviteter som stimulerar utforskande och nyfikenheten till att lära.

Fattiga barn runt om i världen får alldeles för snabbt bli vuxna och hjärnan behöver få lära sig att utvecklas och att förstå sammanhang. Det gör den bland annat genom tex lek, pyssel och högläsning.

BYGGPAKET

Byggpaket fick några andelar. I denna gåva riktas hela summan specifikt till hemmet Human Compassion som tar hand om barn som har sjukdomen HIV.

Det behövs 10 stycken sålda andelar för att påbörja byggnationen och vi hoppas på byggstart under våren 2019.

MATPAKET

Matpaket fick många gåvor. Och just dessa matpaket delas ut till de allra fattigaste familjerna i området Gomoa Tarkwa.

Olja, ris, kryddor och tomater hämtades upp och 12 mycket rörda familjer kunde få en enklare vardag under den närmaste månaden. Dessa familjer äter inte annars alla dagar...