Årsmötet 2019

Årsmötet är nu avslutat. Årsmötet fattade beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet för Verksamhetsåret 2018.

Delar från årsmötet:

  • Som styrelseordförande utsågs Maria Lemon
  • Årsavgiften klubbades till 110 kr
  • Protokoll finns att få

Varmt tack till Anna Gustafssons föreläsning om hennes resa och engagemang för Ghana!

Och ett innerligt tack till medlemmar som bakat och på annat sätt bidragit till  att årsmötet blev väldigt lyckat!

//Children's Home

Valberedning intill nästa valperiod

Valberedning  intill årsmötet 2021

Ordförande: Svea Hoffmann  Kontakt: svea.hoffmann@hotmail.com

Valberedare: Ylva Hoffmann

Valberedare: Åsa Hoffmann

 

Kodrapport 2019 - kontakta oss om du vill veta mer

 

Policy samarbetspartners

Resultat 2019

Verksamhetsberättselse sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6