Children's Home förmedlar faddrar till Ghana

Välkommen till Children's Home!

Svenska Children´s Home finns för att skapa goda möjligheter för barn att få en trygg uppväxt i utvecklingsländer.

Vi är en politiskt och religiöst obunden välgörenhetsorganisation med ett mål att hjälpa utsatta, marginaliserade och övergivna barn och stötta icke statliga organisationer som arbetar - för barn och med familjestärkande program.

De som arbetar med oss inom Children's Home, är helt vanliga människor. Som du och jag. Vi bestämde oss bara...för att vi vill förändra världen - redan idag.

 

Våra mål

För att hjälpa utsatta barn ska vi skapa miljöer för trygg uppväxt i Utvecklingsländer

  • Driva fadderskapsprogram och förmedla gåvor
  • Bekämpa fattigdom
  • Ge fattiga barn, unga och vuxna tillgång till utbildning genom seminarier och lärlingsprogram
  • Försöka påverka den globala uppvärmningen genom upplysning i lokalsamhället
  • Stödja verksamhet för familjestärkande program
  • Stötta hälsofrämjande arbete och motverka sanitetsproblem
  • Forma Informationscenter på plats i Afrika och upplysa om alla människors lika värde och rättigheter.
  • Driva att vanliga människor kan hjälpas åt för att förändra världen till en bättre plats