Årsmötet röstade för följande

Årsmöte Children’s Home 13 maj 2023


•Fikat och lunch hjälpte Kerstin Lindgren till med.

•Lotteripriser sponsrat av flera Sundsvallsföretag


Årsmötet valde Lars-Erik Eriksson som ordförande för Årsmötet. Sekreterare Jennie Rönnkvist, protokolljusterare Annie Marie Wiklander och Christin Loden.


Ambassadör Per-Arne Ölfvingsson berättade en fantastisk berättelse och visade bilder från sin resa till de byar där Children’s Homes samarbetsorganisationer har byfadderverksamhet och fadderbarn. Åhörarna kunde ställa frågor.


Varmt tack för din föreläsning Per-Arne!


Styrelseordförande och kassör gick igenom resultat och balansräkningen för 2022


Årsmötet valde sedan:

•Valberedning med valberedningsordförande Beatrice Lönnqvist, Hanna Carlsson samt Annica Lönnqvist. Valberedningen nås på Bealonnqvist@hotmail.

•Styrelseordförande blev Maria Lemon

•Ledamöter Sara Svensson, Karin Rönnkvist, Helena Andersson, Jennie Rönnqvist, Mathias Fridholm valdes på 2 år

• Revisor Kennet Norberg

• Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022

•Årsmötet beslutade att ändra Årsavgiften till 125kr

//Children’s Home