Biståndsresa -  mars 2024

Karin Rönnkvist och Maria Lemon på biståndsresa mars 2024


Vi besökte Ghana och 3 platser som vi på Children's Home samarbetar med:


Alife Global Compassion, i Mayera Accra.


En icke-statlig organisation som hjälper gatubarn att gå i skola, skapa fritidsaktiviteter och för en del barn så finns det även utrymme att få bo kvar under en viss tid. Mot Alife Global Compassion håller vi Barnfadderskap och vi bidrar med Gåvopaket som du kan köpa genom oss.


De bygger ett helt nytt hem och utegård för en max kapacitet på 15 sovplatser för barn. Dagtid går barnen i skola, på eftermiddagar är det läxläsning eller aktiviteter på gårdsplanen eller förberedelser kring mathållningen.
Vi tittade på badrumsinstallationen och på vad som var kvar att göra invändigt och utvändigt av huset. Nya möbler till sovsalarna behövdes och en insamling till det är nu genomförd. Färgsättning av väggar ska också göras och efter det kommer det att byggas en inhägnad kring gårdsplanen. Fadderbarnen verkade må bra och vi delade ut skänkta saker från fadderfamiljer, hygienartiklar, mensskydd, skolmaterial, kläder m.m. AGC berättade om en ökning av gatubarn i området mycket beroende av den höga inflationen som i sin tur genererar färre arbetstillfällen och fler familjer i fattigdom.


Centret MCTF, Gomoa Tarkwa Gomoa West


MCTF är även den en icke-statlig orgnaisation som får sina intäkter från Byfadderskap och från deras medlemmars årsavgifter.


De organiserar aktiviteter för medlemmarna och andra intresserade som ska kunna bidra till ökat entreprenörsskap i området och en ökad jämställd och jämlik tillvaro. Aktiviteterna ska bygga på att fler kan vara med och ta beslut och hjälpa barn med deras rättigheter.


Exempel på vad MCTF (Maria Charitable Trust Foundation) gör i regionen Gomoa West:


  • Seminarier om tex starta-eget, vad är jämställdhet, hur planera min familjs framtida utveckling
  • Nätverkar med andra icke-statliga organisationer samt med socialkontor, skolor, kyrkor, beslutsfattare, familjer, barn, äldre och de som kan vara i behov av få inspiration till nya tankar som kan hjälpa att förändra fattigdomsnivån


Med MCTF hade vi en workshop med över 200 besökande där vi gav inspiration till att börja i liten skala då man vill förändra sin familjs tillvaro. Börja med dig själv och vad du kan göra för förändring.


TV intervjuer och radiointervju genomfördes med oss och med deltagande från workshopen.
Children's Home medverkade även när MCTF intervjuade över 100 familjer om vad de  ser för behovs för området de närmaste åren, vi besökte även fattigkvarter i några närliggande byar, vi deltog vi inspirations tal till beslutsfattare. MCTF tog oss även med till vårdcentral och till en mödravårdscentral.

Vi besökte även en statlig gymnasieskola och en grundskola i två närliggande byar. På skolorna träffade vi elever och personal och pratade om de utmaningar skolor har som har en mycket låg budget från staten. Tex hade gymnasieskolan inte elktricitet till alla skolbyggnader och endast en toalett för 745 elever.


Home for Hope Prepatory School, Gomao Tarkwa, Gomoa West:


Privatskolan och dess internat har kapacitet för närmare 300 elever och 40 talet barn på internatet. De har stöd från oss på Children's Home och från en tysk stiftelse som vi samarbetar med.


Vi firar i år 10 år den 6:e maj så vi påbörjade det firandet på plats med fadderbarnen på HoH. Lekar och aktiviteter, god middag, godis och skratt och sång. En härlig dag där vi hade mycket roligt tillsammans.


Sedan delades gåvor ut och vi har fått verktyg, hyvlar, mätinstrument skänkta från ett Sundsvallsföretag och genom det gjorde vi ett antal snickeriövningar med fadderbarnen.


Kläder, skor, hygienartiklar, hälsovårdsprodukter, bandage, solskydd, skolmaterial, skolväskor och faddergåvor delades ut under flera dagar.

Intervjuer med fadderbarn och personal gjordes och tillsammans med ansvariga risk-inventerade vi området vid HoH. Här prioriterades också att inhägna området då så många barn fanns i rörelse.

Fadderbarnen verkade må bra och de hade alla pågående utbildningar och hade även bytt ut några drömmar för vuxenlivet. De mindre fadderbarnen fick många leksaker och andra aktiviteter påfyllda så att det skulle finnas möjlighet till lek och lärande. Några fadderbarn fick även nya glasögon.
På privatskolans förskoleklass påbörjade vi ett samarbete där de kommer att brevväxla med en förskoleklass i mellan Sverige. Inspiration och tankar kring förskoleklass aktiviteter och enkel förståelse och omvärldsanalys för de båda klasserna, är det tänkta utbytet. Att barn är barn över hela världen.


Rapport gjord av

Maria Lemon, styrelseordförande Children's Home

Karin Rönnkvist, ledamot styrelsen Children's Home