Ledamot 2 år, Kassör Kerstin Lindgren vald till 2022