Stora och små projekt

Min farmor och farfar

Min farmor och farfar gifte sig 1925 och bodde i ...

Juli 2022

Bygget Ett hem

I juli 2022 kunde vi starta igång bygget för barnen på Human Compassion igen. Bygget har pågått under fyra år (sedan 2018) och då medel har funnits. Entreprenören som hjälper till arbetar gratis och vid perioder av mindre uppdrag i sin ordinarie verksamhet. De gör det för att dessa barn skulle annars aldrig ha en chans. Vi gör det av samma skäl.

 

Byggnationen Ett hem blev möjligt genom flertalet större gåvor som riktade sig till Human Compassion. Vi har både företag, organisationer, privatpersoner och Children's Homes ambassadörer inblandade med bidrag i projektet

Målet med denna byggnad är att trygga barnens boende då de idag behöver flytta runt eftersom det just nu endast går att hyra boenden i området. Flertalet av dessa barn lever med HIV. 

 

 

Maj 2022

Biståndsresa är planerad till Maj 2022.

Denna gång reser Karin Rönnkvist från Söråker och Maria Lemon från Sörberge. Resan har skjutits upp flertalet gånger pga covid och det är med stor osäkerhet att den blir av.

Om den blir av livesänder vi på @childrenshome.sverige på sociala medier. Kanske du får se en skymt av ditt fadderbarn eller den gåva du skänkt till oss?

 

Följ och Gilla oss gärna på @childrenshome.sverige ❤

Okt 2021

En vattentank kunde inhandlas för barnen på Home for Hope. Vattentanken filtrerar regnvatten från taket genom ett filtersystem, så att barnen kan släcka sin törst utan att få bakterier med i vattnet. Tanken hjälper därmed till att hålla farliga sjukdomar på avstånd.

 

Tack till alla som besökte vår marknad i Timrå Kommun under agusti månad. Intäkterna där var en stor del av inköpet av vattentanken!

Aug 2021

Av 5 biståndsleveranser nådde 4 fram denna gång. Det händer men är inte så vanligt att paket försvinner på vägen.

Så Children's Home försöker packa leveranserna så att om det händer ändå, ger den mening som är tänkt med leveranserna.

Barnen är väldigt, väldigt tacksamma för dessa tillfällen och för en stund blir det mycket skratt, dans, sång och tacksamhet till gåvogivarna.

Kanske du känner igen något du skänkt?

Juni 2021 På väg mot rinnande vatten

Children's Home samarbetar med en stiftelse i Tyskland. Home-for-hope.de

Stiftelsen bidrar nu till att privatskolan på Home for Hope kommer få rinnande vatten. Vi på Children's Home har bidragit med byggnadsvirke till fundamentet från den virkesleverans vi tidigare skeppat ned.

Virket är svensk gran och snickarna tycker att det är spännande att få arbeta med något så exotiskt.

April 2021

Strax går centret MCTF i mål med projektet "Gender Equality" som pågått i Ghana med stöd av Children's Home och ForumCiv/SIDA.

 

Ett fantastiskt arbete som har lett till förändring för kvinnor och män och stärkt dem som föräldrar och beslutsfattare i deras lokala samhällen. Genom att få ett jämlikare samhälle så kommer förändringen att på lång sikt hjälpa en nations arbete med att bryta fattigdom. 

 

Nov 2020 Skydd- och säkerhetspaket klart

Home for Hope har fått sin skyddande mur

Tack till alla som bidragit till Skydd- och Säkerhetspaketen! Muren är på plats och en port har monterats så barnen kan hållas skyddade

Sept 2020

Nya madrasser till Home for Hope

Flera av de minsta barnen delar madrass och då slits de snabbare. Under sommaren 2020 kom så pass många gåvor in till Children's Home att vi kunde köpa nya madrasser till barnens sovsal.

Glädjen var stor!

2020 Feb

SCA Wood affärsområde trä samt logistics i norra Sverige går under julen 2019 in och sponsrar en virkescontainer till Gomoa tarkwa. Virket ska bidra till barns utbildning och kommer att hjälpa skolan på Home for Hope Preparation School att kunna få skolbänkar och mindre byggnader för mat och skolmaterial.

Children's Home bidrar med administration och en liten del av kostnaden. 

Under början av 2020 anländer containern som fyller en hel gårdsplan med virke. Byns innevånare hjälper till att planka för planka tömma containern och 4 stycken snickare får arbete med att göra möbler.

En oerhörd tacksamhet sprids över det lokala samhället och containern ger byns barn och gamla stort framtidshopp! Tack SCA!

//Children's Home

2019 - 2021 Human Compassion

Vill du förändra världen till en bättre plats?

Hjälp oss med gåva till hemmet Human Compassion.


Vi bygger ett hem för barn som lever med, eller har föräldrar som dött i HIV. Hemmet behöver bli klart inom några månader.


Valfri summa:
🔹Swish 123 338 5531
🔹Bankgiro 489-7658
🔹Skriv ’Human’ på Meddelandet.

 

Vill du ha ditt företagsnamn eller egna namn med på husskylten mejlar du oss på childrenshome@live.se

Tack! ❤️

//Sara Svensson & Maria Lemon, Children’s Home
P.S
Insamlingen just nu behöver nå 60 000 kr varav vi samlat in 11 700 kr under 2020.
Hjälp oss hjälpa. 🙏

Biståndsresan 2019


Det var en fröjd att få träffa alla barnen och se vilket arbete både Home for Hope, Human Compassion och MCTF gör för att hjälpa de utsatta, fattiga och föräldralösa barnen i Ghana.

Vi delade ut förnödenheter, kläder, skor, skolmaterial och gjorde även en upphandling för att starta igång bygget "ett eget hem" för Human Compassion.

Children's Home besökte byar som har det riktigt, riktigt svårt och genom det försöker vi förstå hur vi ska förbättra Children's Homes fortsatta arbete men att trygga dagen för utsatta barn.

Under resan var vi även med på Kick Offen för Children's Homes och MCTF:s jämställdhetsprojekt som nu kommer att pågå i 2 år i regionen Gomoa West samt delar av Accra och Kumasi. Jämställdhet är en mycket viktig faktor om man vill försöka bryta fattigdom och genom det projektet tror vi oss se att fler kvinnor kommer att få föra fram sin talan och vara en del av beslutsfattarna framöver.

 

 

2019 Maj Gender Equality

Children's Home startar ett projekt om jämställdhet. Projektet ska pågå i 24 månader och slutar år 2021.

Partnerorganisation är centret MCTF som driver projektet på plats i Ghana. Framförallt kommer jämställdhetsprojektet att pågå i Gomoa West i Central region i Ghana men även påverka nätverket kring MCTF. Framförallt orhanisationerna Nkrumrah Educare, Human Compassion och Omega Project är involverade.

 

Projektet når under två år direkt 1080 personer men indirekt målgrupp kommer att vara ca 86 000 personer. 

Genom jämställdhet visar statistik att man kan bryta fattigdomen snabbare. Därför är Slutmålet ett utökat inflytande från kvinnor in på beslutsfattande positioner i de lokala byarna, i Gomoa West district. Heja MCTF som kämpar på för att förändra för utsatta barn, kvinnor och män!

2018 dec

Genom extra gåvor till porto, kunde Children's Home skicka paket till barn och vuxna med hygienartiklar, kläder och just denna gång - leksaker.

Känner du igen någon du skänkt?

 

Köp matkasse

Children's Home Region Syd säljer nu matkasse

Vill du slippa plastpåsen i butik?

Köp en matkasse 90 kr eller två st för 150 kr. Finns att hämta i Hässleholm eller i Sörberge (nu är det slutsålt i Sörberge), Timrå Kommun. Mejla childrenshome@live.se

 

Konferens inställd

Med anledning av att Visumansökan inte gick igenom så är föreläsningen på årsmötet samt konferensen 2 maj - med John Esaah och Rockson Yanney Essaah - tyvärr inställd!

Karin Rönnkvist ersätter på årsmötet.

//Styrelsen Children's Home

2018 jan

Projekt "Skydd och säkerhet" är igång och kommer att pågå under hela året 2018. Meningen är att bygga en mur och sedan stängsla området kring hemmet "Home for Hope". Varefter gåvor kommer in byggs en sektion till.

Det finns bottenlösa tjärnar och en väg alldeles i närheten av barnens hem.

Projektets mål är att ge skydd till de små.

2017 Sept

Skänk 100 kr och få ett armband

Du stöttar hemmet Human Compassion. Välj text "Human" eller "Compassion". Barn eller vuxen storlek. Mejla childrenshome.syd@outlook.com

❤A. Compassion - vuxen

❤B. Compassion - barn

❤C. Human - vuxen

❤D. Human - barn

Swish: 076 222 4943

eller

Konto: 83139 5241 0851 32

 

För ett armband 100 kr + 20 kr frakt:

  • 20 kr frakt
  • 10 kr material
  • 90 kr skickas direkt till Children's Homes stöttning mot hemmet Human Compassion

Var med och visa att du också förändrar världen till en bättre plats!

// Beatrice Månsson, Children's Home Syd

2017 april

Bygget av en fotbollsplan blir av

 

2016

Genom våra ambassadörers arbete, sponsras hemmet Human Compassion med nya madrasser.

2016 Nov

För gåvor vi fått köptes en rullstol till Parkinsons sjuk man

 

Köksbyggnaden klar

Tack vare stödet från Sundsvall-Vängåvans Rotary Klubb samt bidrag från privata givare så har köksbyggnaden nu blivit klar. Byggnaden är ca 130 kvm.

Förebyggande arbete

2016-2017:

Ett årsprojekt är skapat av Children's Home och Home for Hope. Medel till projektet kommer från Children's Home och SIDA (genom Forum Syd).

Projektets mål är att hjälpa lokalsamhället och att stötta föräldrar i deras roll som förälder. Kanske vi kan hjälpa familjer att hitta sätt så de inte förlorar barn.

 

 

 

 

2015 Dec

Barnhemmet Home for Hope får besked att de kan registreras som privatskola.

2015 sept

Tillsammans med Rotary Club Sundsvall-Vängåvan startar "Projekt Kök":

Rotary Club Sundsvall-Vängåvan sponsrar byggnadsprojektet "Projekt Kök" på barnhemmet i Gomoa Tarkwa.

Projektet ska leda till mindre smittspridning, bättre möjlighet till att sköta hygien och en bra arbetsmiljö för kokerskan och de som hjälper till i köket. Förrådsmöjligheter till att förvara ris, konserver m.m kommer också att upprättas samt en storsal inreds till klassrum.

2014 sept

Vi skickar pengar att köpa en vattenreservoartank. Den samlar upp regnvatten och filtrerar det så att man kan dricka rent vatten.

2014 juli

Paket med skor, kläder och saker som fotbollsskor når barnhemmet.

2014 nov

Första Biståndsresan till Ghana

 

2015 juli

Hjälppaket med skolmaterial, kläder och skolväskor skickas till Ghana

2015 aug

Children's Home medverkar vid en familjedag på Galtströms bruk

 

 

2015 mars

Children's Home kan genom bidragsgivare, skicka en hel container till Gomoa Tarkwa.

Containern innehåller kläder, skor, skolmaterial, möbler, husgeråd samt leksaker.

2015 februari

Nya madrasser till de minsta barnen. De gamla fulla med urin, kasserades.

2015 jan

Hjälppaket skickas till Ghana

Paket med handdukar och lakan når barnhemmet Home for Hope. Varje barn har nu varsin handduk för att kunna sköta sin hygien.

2014 dec/2015 jan

Children's Home inleder ett samarbete med Carolin och Larssa från stiftelsen Home-for-Hope-De i Tyskland. Stiftelsen har inriktat sig på att bygga byggnader på och kring barnhemmet.

2014 juni

Children's Home medverkar vid SCA Skogs skogsdag vid Merlo Slott i Timrå kommun. Dagen blir en succé och vi får många besökare i mattältet.

2014 feb

Children's Home mottager genom volontären Johanna Olsson, det fortsatta behovet hos Home for Hope. 

Vi får också bekräftat att man försöker driva Home for Hope på allmosor.

Children's Home startar fadderskapsprogram som ger långsiktig hjälp.

2013 dec

Alla barn hade inte kläder. Sara Svensson ringer sin mamma och en insamling börjar.

Insamlingen blir jättestor och Sara tar beslutet med sin mamma att starta Children's Home.