Children's Home förmedlar faddrar till Ghana

Välkommen till Children's Home!

Svenska Children´s Home finns för att skapa goda möjligheter för barn att få en trygg uppväxt i utvecklingsländer.

Vi är en politiskt och religiöst obunden välgörenhetsorganisation med ett mål att hjälpa utsatta, marginaliserade och övergivna barn och stötta icke statliga organisationer som arbetar för barn, för jämlikhet och med familjestärkande program. Children's Homes arbete riktar sig mot västra Afrika och vår hjälp går nu till Ghana.

De som arbetar med oss inom Children's Home, är helt vanliga människor. Som du och jag. Vi bestämde oss bara, för att vi vill förändra världen, redan idag.

 

Våra mål

För att hjälpa utsatta barn ska vi skapa miljöer för trygg uppväxt i Utvecklingsländer

 • Driva fadderskapsprogram och förmedla gåvor
 • Bekämpa fattigdom
 • Ge fattiga barn, unga och vuxna tillgång till utbildning genom seminarier och lärlingsprogram
 • Försöka påverka den globala uppvärmningen genom upplysning i lokalsamhället
 • Stödja verksamhet för jämlikhet och familjestärkande program
 • Stötta hälsofrämjande arbete och motverka sanitetsproblem
 • Forma Informationscenter på plats i Afrika och upplysa om alla människors lika värde och rättigheter.
 • Driva att vanliga människor kan hjälpas åt för att förändra världen till en bättre plats

 

För att uppnå våra mål så är det de här tre grenarna som vi specifikt hjälper genom fadderskap, gåvor och volontärprogrammet

HOME FOR HOPE - MCTF - HUMAN COMPASSION

 • Home for Hope - hjälper föräldralösa och bortlämnade barn

  Det första hem som vi hjälpte som idag är en privatskola med internat.

  Hemmet finns på landsbygden i ett extremt fattigt område. Här bor 40 barn i åldrarna 2-18 år.

  En skola är byggd på området, apelsinlund finns i närheten. Detta ger Home for Hope en låg inkomst men de klarar sig inte utan omvärldens gåvor.

  Några av de äldre barnen har faddrar som bidrar till att de kan gå på gymnasieutbildning.

  Du kan rikta ditt barnfadderskap om du vill till Home for Hope. Ange då Home for Hope vid anmälan till fadderskap.

  Till Home for Hope kan man resa som volontär.

 • Centret MCTF - för den som har mänskliga rättigheter men inte når dem

  MCTF är en Non Government Organization - (NGO)

  Centret är som ett medborgarcenter och har som mål att med låga omkostnader stärka det lokala samhället. Barn, ungdomar, vuxna, äldre, sjuka, handikappade ligger i centrets fokus. Jämställdhet står högt på programmet.


  Till centret kommer de allra fattigaste familjerna och vanligt är att det är speciellt änkor som kommer in. De står i stort behov då det inte finns socialkontor som kan hjälpa en familj i utsatthet.

  Centret driver opinion, utbildar och informerar om mänskliga rättigheter.
  De hjälper till med att visa var det finns att nå information för de som har svårt att hitta vad som är en rättighet att veta. Tex om myndigheter, hälsovård, nätverk eller liknande i Ghana.

  Genom MCTF finns ett Byfadderprogram:

  Några familjer få en månadsgåva om de i sin tur har tagit hand om bortlämnade eller föräldralösa barn.

  Centret delar årligen ut matpaket till behövande.

  Centret betalar även skolavgifter. Flera barn får därför sin rättighet till utbildning som deras familjer annars inte skulle ha haft råd med (avgifter för skoluniform, skolmaterial, prov e.t.c)

  Genom Byfadderprogrammet så stödjer man centret som drivs som en stiftelse. Det är två ägare till stiftelsen och lokalinnevånarna kan ansöka om medlemskap på centret.

  Stöd MCTF och den lokala byns utveckling genom Byfadderskap

 • Human Compassion - hjälper föräldralösa och bortlämnade barn. Flera av dessa barn har HIV

  Detta hem är mer som en familj och har plats för 15 barn. Flera av dem har HIV eller Aids. Som mest var hemmet uppe på 250 barn men nu är det som max 15 barn som kan bo där.

  Genom behandling så kommer barnen att bli gamla men det är viktigt att behandlingen sköts ordentligt.

  Våra faddergåvor ser till att barnen får mat, övrig hälsovård och en trygg säng. Ibland kan de få åka på någon utflykt.
  Hemmet behöver vara närmare specialistvård och därför måste man bo i områden som har högre priser än landsbygden.

  Hemmet blir ibland inbjudna till tex skolor att informera om HIV.

  De lever i svår misär och är beroende av frivilliga gåvor.

  Du kan rikta ditt barnfadderskap om du vill. Ange då Human Compassion vid anmälan av fadderskap.

Kommentarer

18.09.2018 10:18

Per-Arne Ölfvingsson

Jag vill ha kontakt med er snarast

18.09.2018 11:00

Maria Lemon

Hej Per-Arne, under fliken Kontakt hittar du våra mejl oc kontaktuppifter