Styrelseordförande 1 år, Maria Lemon vald till 2022