Children's Home förmedlar faddrar till Ghana

Välkommen till Children's Home!

Svenska Children´s Home finns för att skapa goda möjligheter för barn att få en trygg uppväxt i utvecklingsländer.

Vi är en politiskt och religiöst obunden välgörenhetsorganisation med ett mål att hjälpa utsatta, marginaliserade och övergivna barn och stötta icke statliga organisationer som arbetar för barn, för jämlikhet och med familjestärkande program. Children's Homes arbete riktar sig mot västra Afrika och vår hjälp går nu till Ghana.

De som arbetar med oss inom Children's Home, är helt vanliga människor. Som du och jag. Vi bestämde oss bara, för att vi vill förändra världen, redan idag.

 

Våra mål

För att hjälpa utsatta barn ska vi skapa miljöer för trygg uppväxt i Utvecklingsländer

 • Driva fadderskapsprogram och förmedla gåvor
 • Bekämpa fattigdom
 • Ge fattiga barn, unga och vuxna tillgång till utbildning genom seminarier och lärlingsprogram
 • Försöka påverka den globala uppvärmningen genom upplysning i lokalsamhället
 • Stödja verksamhet för jämlikhet och familjestärkande program
 • Stötta hälsofrämjande arbete och motverka sanitetsproblem
 • Forma Informationscenter på plats i Afrika och upplysa om alla människors lika värde och rättigheter.
 • Driva att vanliga människor kan hjälpas åt för att förändra världen till en bättre plats

 

För att uppnå våra mål så är det de här tre grenarna som vi specifikt hjälper genom fadderskap, gåvor och volontärprogrammet

HOME FOR HOPE - MCTF - HUMAN COMPASSION

 • Home for Hope - ett hem för föräldralösa och bortlämnade barn

  Det första hem som vi hjälpte. Hemmet finns på landsbygden i ett extremt fattigt område. Här bor 40 barn i åldrarna 2-18 år. En föreståndare driver hemmet. En tvätterska och en kokerska hjälper barnen med allt praktiskt.

  En skola är byggd på området, apelsinlund finns i närheten. Båda ger dem en låg inkomst men de klarar sig inte utan våra gåvor.

  Några av de äldre barnen har faddrar som bidrar till att de kan gå på gymnasieutbildning. Då bor man på enkelt internat.

  Du kan rikta ditt barnfadderskap om du vill till Home for Hope. Ange då Home for Hope vid anmälan till fadderskap.

  Till Home for Hope kan man resa som volontär.

 • Centret MCTF - för den som inget har

  Centret MCTF byggdes 2015. Centret är som ett medborgarcenter och kallas "Informationscentret".

  Till centret kommer de allra fattigaste familjerna och vanligt är att det är speciellt änkor som kommer in. De står i stort behov då det inte finns socialkontor som kan hjälpa en familj i utsatthet.

  Centret driver opinion och ska hjälpa med att visa var det finns att nå information för de som har svårt att hitta myndigheter, hälsovård, nätverk eller liknande i Ghana.

  Genom MCTF finns ett Byfadderprogram. Några familjer få en månadsgåva om de i sin tur har tagit hand om bortlämnade eller föräldralösa barn.

  Centret delar årligen ut matpaket till behövande.

  Centret betalar även skolavgifter. Flera barn går därför i skola som deras familjer annars inte skulle ha haft råd med (avgifter för skoluniform, skolmaterial, prov e.t.c)

  Genom Byfadderprogrammet så stödjer man centret som drivs som en stiftelse. Det är två ägare till stiftelsen och lokalinnevånarna kan ansöka om medlemskap på centret.
  MCTF kan utöka sin verksamhet om Byfadderprogrammet växer

 • Human Compassion - ett hem för föräldralösa och bortlämnade barn. Flera av dessa barn har HIV

  Detta hem har plats för 15 barn. Flera av dem har HIV eller Aids. Som mest var hemmet uppe på 250 barn men nu är det som max 15 barn som kan bo där.

  Det finns en föreståndare och en kokerska och de lever och bor med barnen.

  Genom behandling så kommer barnen att bli gamla men det är viktigt att den sköts ordentligt. Våra faddergåvor ser till att barnen får mat, övrig hälsovård och en trygg säng. Ibland kan de få åka på någon utflykt. Hemmet behöver vara närmare specialistvård och därför måste man bo i områden som har högre priser än landsbygden.

  Hemmet blir ibland inbjudna till tex skolor att informera om HIV.

  De lever i svår misär och är beroende av frivilliga gåvor.

  Du kan rikta ditt barnfadderskap om du vill. Ange då Human Compassion vid anmälan av fadderskap.